Please wait while the video playeroads...
Video clip
 
Dự án đang kinh doanh
 Có 5 dự án trọng điểm
 
Album ảnh
 
Chi tiết album ảnh

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 9

Ảnh 10
 
Dự án TP Hồ Chí Minh
Ảnh Địa chỉ Phường Trường Thạnh - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Hình thức đầu tư
Tiến độ thực hiện Thời gian khởi công năm 2005
Xem chi tiết ...
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    


Tìm Kiếm Dự Án
 
Giới thiệu


 

 

Bộ xây dựng
 

  Tập đoàn phát triển nhà và đô thị

Công ty cổ phần và đầu tư HUD 1

Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà HUD 2

Tổng công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

 

 

 

 
Dự án đang kinh doanh
Dự án đang kinh doanh