THƯ VIỆN TÀI LIỆU
 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản
  

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   

Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008  của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính  trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp


  

Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở
  

Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư
  

Hướng dẫn một số Quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
  

Hướng dẫn về việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá
  

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng   

Hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách Nhà nước

 
  

Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.
  
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

Các tài liệu khác ...
category Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12
category Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP
category Luật đầu tư
category Luật Kinh doanh Bất động sản
category Luật nhà ở_2005
category Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
category Luật Công chứng Số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 n
category Luật Cư trú Số 81/2006/QH11
category Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND (23/10/2008)
category Quyết định 41/2008/QĐ-UBND (23/10/2008)
Dự án đang kinh doanh
Dự án đang kinh doanh